Velkommen!

Terapi når du har fri!

Det er Kanlich Psykologkliniks mission at gøre psykologisk behandling lettere tilgængelig. Klinikkens åbningstider er eftermiddage, aftner og weekender. På hjemmesiden finder du en blog med emner, som kan være hjælpsomme i forskellige psykologiske udfordringer og faser af livet. Via vidensdeling og åbenhed ønsker Kanlich Psykologklinik at være med til at ændre ved tabuisering af psykologiske udfordringer og den forfærdelige ensomhed, som tabuiseringen skaber hos de mennesker, der står med psykologiske udfordringer.

At stå ved sig selv

At stå ved sig selv kan være enormt svært. Kompliceret og svært! Ofte kommer vi (undertegnede inklusiv 😉 ) at basere …

En forælders skamfulde tanker

(I dette indlæg referer “barn” til en hvilken som helst biologisk alder) Som forældre har vi et instinktivt …

Lad os lave din historie om

Vi fortæller alle historier om os selv – historier, som vi forveksler med virkeligheden. Den måde, du beskriver dig …