Kategori: Selvopfattelse

At stå ved sig selv

At stå ved sig selv kan være enormt svært. Kompliceret og svært!

Ofte kommer vi (undertegnede inklusiv 😉 ) at basere det på handling alene, fx nu gør jeg sådan og sådan, fordi det er vigtigt for mig – selvom andre kritiserer det. Og det er bestemt et vigtigt skridt på vejen til at stå ved sig selv – at man tør handle efter egen værdi på trods af kritik fra andre. Men så sidder vi tit tilbage med en slags skuffelse over, at det stadig føles ulykkeligt.

Det, der mangler, er overbevisningen om at det er OK! At vores valg, behov og værdier er OK. Det kan godt være, vi har foretaget handlingen, men hvis ikke vi lader os selv tænke om vores valg, behov og værdier som okay og rigtige, er vi ikke i mål, når det kommer til at stå ved os selv. Handlingen gør ikke arbejdet alene.

Vi har altså to baner at arbejde på, når det kommer til at stå ved os selv.
1. Handling – vi skal handle på det. Vi skal træffe valg ud fra vores behov og værdier.
2. Vi skal arbejde med at frasortere andres tillægelse af negativ værdi. Der er meget sorteringsarbejde her. At andre tolker vores valg som værende forkert – gør det så vores valg forkert for os? Nej, det gør det ikke. Det gør vores valg forkerte for dem. Vi er nødt til at adskille – hvad er vores værdier og hvad er deres værdier, sådan helt lavpraktisk. Mig hjælper det simpelthen at skrive det ned på et stykke papir med en linje imellem, så det bliver meget tydeligt. Derefter fjernes den side af papiret, der omhandler andres værdier (aka meninger om vores valg), mens den side, der afspejler egne værdier placeres et sted, hvor den er iøjefaldende. Inden siden placeres, skrives OK henover papiret! For det er OK!

Ligesom alt andet, der vedrører mental trivsel er ovenstående ikke nogen “quick fix”, men vigtige skridt på vejen!

Alle fortjener at stå ved sig selv, også du, også jeg.

/Aida

Lad os lave din historie om

Vi fortæller alle historier om os selv – historier, som vi forveksler med virkeligheden. Den måde, du beskriver dig selv på, er din historie om dig selv. Ingen er født med en historie – vi skaber den hver især i løbet af vores liv ud fra de oplevelser, vi har. Hvis vi er åbne over for det, kan vi ændre historien – faktisk uendeligt mange gange. Der er ikke en virkelighed, der skaber vores historie. Vi skaber vores virkelighed med vores historie! Så din virkelighed er den historie, du har lavet om dig selv. Prøv at beskrive dig selv på et stykke papir og kig så på det som din historie om dig selv. Så kan det være, du tænker “jamen det er jo sådan, det er” – det er det ikke!! Det er blot èn historie. Hvad kunne en anden historie være? Hvad for en historie kunne du tænke dig? Det er helt ok, hvis du ikke tror på, der kan skabes en ny historie – så brug fantasien og leg med for sjov. Prøv følgende 3 trin:

  1. Sæt ord på, hvilken historie, du kunne tænke dig?
  2. Sæt ord på, hvad kan tale for, at det kan lade sig gøre at skabe den historie?
  3. Sæt ord på, hvad du kan gøre de næste 7 dage for at skabe oplevelser, der fortæller den historie om dig? Det er vigtigt, at du tænker i “baby-steps” – små skridt hen imod den historie. Ingen indsats her er for lille!

Efter de 7 dage: Tænk over, hvordan du har det med dig selv sammenlignet med hvordan du havde det med dig selv inden de 7 dages prøve. Lidt bedre, ikk? Hvad så med at tage 7 dage mere?

Mange af os har prøvet at tage forskellige trænings- eller diætudfordringer. Hvorfor ikke prøve en mental udfordring? Tænk på hvad der kunne komme ud af det, hvis det lykkes……..

Ingen historie er permanent!

/Aida

At stå ved sig selv

At stå ved sig selv kan være enormt svært. Kompliceret og svært! Ofte kommer vi (undertegnede inklusiv 😉 ) at basere …

En forælders skamfulde tanker

(I dette indlæg referer “barn” til en hvilken som helst biologisk alder) Som forældre har vi et instinktivt …

Lad os lave din historie om

Vi fortæller alle historier om os selv – historier, som vi forveksler med virkeligheden. Den måde, du beskriver dig …