Eksistentiel psykologi

Eksistentiel psykologi handler om at se menneskelige problemer ud fra eksistentielle vilkår, som præger alle menneskers liv. Disse vilkår er temaer såsom meningen med livet, valg, frihed, angst, seksualitet, kærlighed og død. Det er helt grundlæggende vilkår som præger alle mennesker, der lever sammen med andre mennesker.

I terapien arbejder vi med at håndtere de grundlæggende modsigelser i tilværelsen, fx

  • Hvordan kan man håndtere, at livet uundgåeligt både byder på modgang og medgang?
  • Hvordan kan man elske andre samtidigt at lære at være alene med sig selv?
  • Hvordan kan man overkomme angsten for døden samtidigt med at engage sig fuldt ud i livet?

Vi går på opdagelse i hvilke muligheder og begrænsninger, der er i sit liv, og hvordan man finder den bedste retning i livet. Det handler også om at nå frem til de autentiske valg og beslutninger og hvordan man kan leve med sig selv i forhold til de valg og beslutninger, man træffer. Vi kommer til at arbejde med meningen med livet, hvordan man selv oplever sig liv og hvad et godt liv er for den enkelte i terapien.  I det hele taget handler det om at lære at leve med livets grundvilkår ved at håndtere dem på en måde, så livet leves på en måde, som man selv oplever være autentisk.

Det kan være svært selv at regne ud, hvilken psykologisk metode, der passer bedst til de(n) belastning(er), man har i sit liv. I behandlingen finder psykologen løbende frem til, hvad der giver bedst mening for dig/jer og tilpasser metodevalg herefter. Du er velkommen til at kontakte Psykologklinik Karrebæk til en uforpligtende snak om, hvordan klinikkens metoder kan gavne dig/jer og de belastninger, du/I kæmper med.

At stå ved sig selv

At stå ved sig selv kan være enormt svært. Kompliceret og svært! Ofte kommer vi (undertegnede inklusiv 😉 ) at basere …

En forælders skamfulde tanker

(I dette indlæg referer “barn” til en hvilken som helst biologisk alder) Som forældre har vi et instinktivt …

Lad os lave din historie om

Vi fortæller alle historier om os selv – historier, som vi forveksler med virkeligheden. Den måde, du beskriver dig …