Metakognitiv psykologi

Metakognitiv psykologi handler om handler om at gå på opdagelse i uhensigtsmæssige måder at tænke på, som “spænder ben” for det enkelte menneskes håndtering af en psykisk belastning.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Træning af opmærksomhed
  • Forståelse af egne tænkestrategier og deres påvirkning på følelser og oplevelser.
  • Læring af gavnlige og sunde tænkestrategier.

Gennem metakognitiv terapi lærer man, at man selv har “nøglen” til at bearbejde de belastninger, man har i livet. Denne “nøgle” skabes gennem indsigt i, hvordan man får magten over sine tanker og følelser i stedet for at føle sig magtesløs over for disse. Vi arbejder ud fra, at det ikke er indholdet i tankerne, der er problemet, men måden, man håndtere tankerne på. Ved at ændre de strategier, man bruger på sine tanker, ændrer man også de følelser, der opstår og deres magt.

Det kan være svært selv at regne ud, hvilken psykologisk metode, der passer bedst til de(n) belastning(er), man har i sit liv. I behandlingen finder psykologen løbende frem til, hvad der giver bedst mening for dig/jer og tilpasser metodevalg herefter. Du er velkommen til at kontakte Psykologklinik Karrebæk til en uforpligtende snak om, hvordan klinikkens metoder kan gavne dig/jer og de belastninger, du/I kæmper med.

At stå ved sig selv

At stå ved sig selv kan være enormt svært. Kompliceret og svært! Ofte kommer vi (undertegnede inklusiv 😉 ) at basere …

En forælders skamfulde tanker

(I dette indlæg referer “barn” til en hvilken som helst biologisk alder) Som forældre har vi et instinktivt …

Lad os lave din historie om

Vi fortæller alle historier om os selv – historier, som vi forveksler med virkeligheden. Den måde, du beskriver dig …